duminică, 15 septembrie 2013

Cartea Postala Romaneasca-Casa Regala

Timpul a transformat cartea postală într-un veritabil document de epocă, fixând pe acea bucăţică de carton viaţa reală, lăsând amprenta sa pentru a contempla, studia, analiza. Într-o formă concisă ne vorbeşte despre evenimente, oameni, localităţi, rămănând o fereastră deschisă în lumea cunoaşterii. Dincolo de casele ce nu mai există, de peisajele dispărute, stă "memoria ilustratelor", uneori unicul document ce atestă prezenţa lor în istoria noastră.
Cărţile poştale au apărut pentru prima dată la Viena, la 1 octombrie 1869, în timp ce prima carte postală ilustrată românească a fost pusă în vânzare la 29 august 1894.    
Prezentul material readuce, în faţa privitorului, câteva cărţi poştale ce au ca tematică Casa Regală Românească.
cu multumiri realizatorului PPS-ului cu acelas nume.